Reversing with ida from scratch (p35)

Lời tựa: Con người là loại động vật cấp cao và cũng đầy lòng trắc ẩn. Tôi không muốn một ngày nào đó, có người còm vào blog của tôi để hỏi đại loại: “Tiền anh được donate anh đã làm gì…?“. Kiểu như bài này: Hoài Linh chưa chuyển 13 tỷ đồng kêu gọi ủng hộ miền Trung?. Sáng nay đọc bài báo này Bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời, hai con nhỏ tự chăm nhau trong khu cách ly, tôi […]

Article Link: REVERSING WITH IDA FROM SCRATCH (P35) | 0day in {REA_TEAM}