[Flare-On7] Chal9-crackinstaller write-up

Firstly: Credit to my bRother (cre4milk) for his technical review and keep me up when writing this write-up!!! 1. Analysis 1.1. Phân tích crackstaller.exe 1.1.1. Dump credHelper.dll Load file vào IDA, sau khi phân tích xong IDA sẽ đi tới hàm main (0x0140002124) của chương trình. Ngay tại đầu hàm, chương trình thực hiện giải […]

Article Link: https://kienmanowar.wordpress.com/2020/10/24/flare-on7-chal9-crackinstaller-write-up/